Monthly Archives: April 2019

[Suy ngẫm] Lại là bài toán thái độ nhân viên?

Lại là bài toán thái độ nhân viên? Khủng hoảng truyền thông resort X vẫn chưa nguôi ngoai, dư luận từ quan điểm chê trách resort lại chuyển hướng sang chỉ trích blogger Mr Y. Không phán xét ai đúng ai sai, dù đứng ở vai nào: Nhà cung cấp dịch vụ (NCC) hay Khách […]